Tolking av virkesegenskaper for visuell tilleggssortering

En veileder fra Norsk Trelastkontroll

1. opplag 2023

Sider: 81

Pris: 300 kr eks. forsendelse
Gratis for medlemmer av Norsk Trelastkontroll

Finansiert av Norsk Trelastkontroll
Utarbeidet av Norsk Treteknisk Institutt

   Bestill publikasjon

    Bestill publikasjonen fysisk her

   Last ned

    Last ned publikasjonen i pdf-format her


– Treteknisk har utarbeidet ny bok for Norsk Trelastkontroll. Boken er en veileder for visuell tilleggssortering ved maskinsortering av konstruksjonsvirke. Den er kvalitetssikret av kontrollører i Norsk Trelastkontroll, og er tiltenkt å være et hjelpemiddel for å tolke ulike virkesfeil. Boken inneholder et stort bildemateriale. 

Jan Bramming, sekretariatsleder i Norsk Trelastkontroll


Om boken:

Styrkesortering av konstruksjonsvirke med en styrkesorteringsmaskin består av 2 deler; maskinens sortering og visuell tilleggssortering.

Den visuelle tilleggssorteringen utføres av operatører autorisert av Norsk Trelastkontroll. Enten gjør de dette alene eller i samarbeid med et kamerasystem. Man har så langt erfart at kamerasystemer ikke er presise nok til å gjøre denne sorteringen helt uten korrigering fra autorisert operatør.

Produsenter som er medlem av Norsk Trelastkontroll forplikter seg til å følge regler for visuell tilleggssortering som angitt i Trelastkontrollens styringsdokument NT 08 «Krav til visuell tilleggssortering av konstruksjonsvirke». Disse reglene tilsvarer regler angitt i NS-INSTA 142 (Nordiske regler for visuell styrkesortering av trelast) og er strengere og mer detaljerte enn krav til visuell tilleggssortering angitt i NS-EN 14081-1 (Trekonstruksjoner - Styrkesortert  konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt - Del 1: Generelle krav).

Noen av disse reglene er forholdsvis klart definert og enkle å forholde seg til, andre er mer diffuse. Dette dokument skal forsøke å stadfeste hvordan Norsk Trelastkontroll tolker reglene for visuell tilleggssortering. Dette gjøres først og fremst ved hjelp av en mengde bilder.

Når et produkt er NS-merket og levert gjennom et medlem av Norsk Trelastkontroll, skal kunden forvente et produkt med bedre kvalitet enn et standard CE-merket produkt.

Moelven Soknabruket AS og Bergene Holm AS avd. Haslestad har bidratt med tremateriale for fotografering.
 

Innhold i boken:

 • Reglene
 • Kvist, årringbredde og fiberhelning
 • Råte, brent, barkbrunt og blåved
 • Tennar
 • Toppbrudd og vre
 • Føyre
 • Skader
 • Høvlingsfeil / høvlingsutslag
 • Skade etter hogstmaskin og barkemaskin
 • Tørkesprekk
 • Insektskader

​​​​​​alt​​​​​​​​​​

Kontaktperson

trelastkontroll_logo.png

Utarbeidet av Norsk Trelastkontroll