WW_Logo_Farger2 .png

FAGMØTE: Bærekraftig materialgjenvinning i krysslimt massivtre - markedsmuligheter og barrierer

WOODWORKS! CLUSTER OG CIVAC INVITERER TIL ET FAGMØTE OM «KRYSSLIMT MASSIVTRE».

17. JUNI KL. 09.00 – 10.30

Krysslimt massivtre er i vinden, men byggesystemet er råstoffintensivt. Ny forskning viser at det er mulig å gjøre massivtre mer bærekraftig ved å anvende en andel returflis og returtre som råstoff.

Dersom man lykkes med å koble aktører i verdikjeden sammen om de riktige utviklingsprosjektene, kan det skapes et mulighetsrom for kommersialisering av kortreist krysslimt massivtre med en kjerne av returflis/tre.

Vi legger opp til faglige innlegg for å høre status og resultater av gjennomførte forsøk og prosjekter, og åpner også opp for diskusjon.

AGENDA

  • Markedsbildet for krysslimt massivtre - Nicolai Riise, konsernleder i MAD AS
  • Returtre i massivtre: EU-prosjekt knyttet til massivtre og returfiber - Andreas Stenstad, FoU-rådgiver ved Norsk Treteknisk Institutt
  • Gjenbruk av returtre: Hvordan fungerer dette i praksis? - Ole Petter Segtnan, daglig leder i Retura IR
  • Returtre i lettvegger – Ikke bekreftet • Diskusjon

For mer informasjon og påmelding, se her.