Skipet - Jan M. Lillebø.jpg

Kandidater til Årets trebyggeri 2021 søkes

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet at trekonseptene i økende grad er konkurransedyktige, økende kompetanse i bruk av tre og fokus på miljø og bærekraft. For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og TreFokus, med godt bidrag fra Byggeindustrien/bygg.no, dele ut prisen «Årets trebyggeri 2021» under Byggedagene til våren.

«Årets trebyggeri 2021» kan deles ut til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2021.

Det nomineres tre byggeprosjekter. Det deles ut en 1. premie, de to øvrige finalistene får «hederlig omtale».

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer etc. I bedømmelsen legges det vekt på:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Bærekraftig og ressurseffektivt byggeri
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
  • Bidratt til leverandørutvikling

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.

Forslag med frist 1. mars sendes:

aov@treteknisk.no