2023.10.19 Nyhet - Avtale med FCBA - bilde 3.jpg

Fra venstre: Directeur Général i FCBA, Christophe Mathieu; norsk ambassadesekretær i Frankrike, Ole Denstad; og administrerende direktør i Treteknisk, Audun Øvrum. 

Treteknisk skal samarbeide tettere med franske treforskere

Treteknisk har et bredt nettverk av andre FoU-institusjoner i Europa som også jobber med å utvikle produksjon av treprodukter og bygging med tre. I Frankrike er det FCBA som er i førersetet på dette området med over 300 medarbeidere som jobber med ulike FoU-aspekter i hele verdikjeden fra skog til produkt. FCBA dekker både tremekanisk industri, møbelindustri og papir og masseindustri.

Treteknisk har samarbeidet med FCBA i mange år, både innen standardiseringsarbeid, i EU-prosjekter og innenfor sertifiseringsvirksomhet. Nå har FCBA og Treteknisk signert en såkalt "Memorandum of understanding" for ytterlige å forplikte samarbeidet instituttene imellom, særlig med hensyn til å jobbe sammen for å etablere forskingsprosjekter som kan støttes av det europeiske forskningsprogrammet Horisont Europa.

alt

På den store Woodrise-kongressen i Bordeaux 17. oktober ble avtalen signert av Directeur Général i FCBA, Christophe Mathieu, og administrerende direktør i Treteknisk, Audun Øvrum, under påsyn av den norske ambassadesekretæren i Frankrike, Ole Denstad.

– For Treteknisk er det veldig verdifullt å samarbeide med andre kompetansemiljøer på tre. Det gir oss mer innsikt i hva som skjer i resten av verden, kunnskap som vi igjen kan ta tilbake til våre medlemmer og kunder i Norge. Å få et godt samarbeide med FCBA inn mot utlysninger i Horisont Europa er også veldig verdifullt siden de er en større organisasjon enn oss som har større forutsetninger for å kunne påta seg koordineringsansvar i store EU-prosjekter. Dette bygger videre på Treteknisk sin strategi mot å jobbe aktivt for å etablere EU-prosjekter der både Treteknisk og norske treindustri deltar, sier Audun Øvrum i en kommentar.

alt
Fra venstre: Directeur Général i FCBA, Christophe Mathieu; norsk ambassadesekretær i Frankrike, Ole Denstad; og administrerende direktør i Treteknisk, Audun Øvrum. 

Kontaktperson