knut helge på ski.JPG

Ny ved Treteknisk

Materialer med riktige egenskaper skal sikre gode bygg.    Produsentene må derfor teste og dokumentere egenskapene. Treteknisk er utpekt som teknisk kontrollorgan for produktmerking.  Knut-Helge Bergset, som er nytilsatt ved Treteknisk, har CE-merking som sitt hovedarbeidsområde.

Satsningsområde for industrien

Bransjeorganisasjonen Treindustrien uttalte nylig at de på vegne av medlemsbedriftene har produktdokumentasjon, - og ytelseserklæring som et av hovedarbeidsområdene fremover.  Vi spør Knut-Helge om hvordan han har endt opp med å arbeide med dette viktige fagområdet.

Drømte om lange skiturer

Under oppveksten i Stryn kunne man stadig møte på Knut-Helge i skisporet eller på rulleski i sommerhalvåret.  Etter hvert kom geværet på ryggen og Knut-Helge drev aktivt med skiskyting opp gjennom ungdomstiden.  Om det startet med treski vites ikke, - men for Knut-Helge har det endt opp med tre, og det er ikke tilfeldig.
Knut-Helge er utdannet byggingeniør fra NTNU og har etter studiet arbeidet som geotekniker.  Men hele tiden har han vært opptatt av tre, og etterhvert kom ønsket om å jobbe med tre som materiale.  Treteknisk appellerte fordi oppgavene spenner over et bredt område, fra sertifisering til forskning og rådgivning.

Møter industrien

Knut-Helge forteller at han synes det er interessant å besøke ulike treindustribedrifter. "Det er veldig hyggelig ute på fabrikkene og folk vil gjerne vise rundt og forklare".

I langrennssporet trives Knut-Helge fortsatt, og med samboeren nytes Marka på både korte og lange turer.