_H1A6951 Sindre Ellingsen.jpg

Finansparken Bjergsted. Foto: Sindre Ellingsen.

Tre i moderne bygningskonstruksjoner

Kursdagene 2020 arrangeres i Trondheim 8. - 9. januar. Bærekraft, ombruk, sirkulærøkonomi og brannsikkerhet er noen temaer.

Norsk Treteknisk Institutt, Forum for trekonstruksjoner, Tekna og NITO er vertskap for disse dagene.

Bruk av tre i større konstruksjoner blir nå mer og mer vanlig. Økt fokus på miljø bidrar også til at tre i økende grad blir vurdert som et alternativ i både store og små byggeprosjekter. Økt oppmerksomhet på sirkulærøkonomi stiller stadig høyere krav til ombruk av materialer, men hvordan kan dette gjøres med bruk av tre og hvilke erfaringer har vi?

Hva kan du forvente å få høre noe om?

  • Hvordan ivareta energieffektivitet og bærekraft med nye konstruksjonsløsninger?
  • Hva krever myndighetene i dag og i årene som kommer?
  • Hvordan dokumentere brannsikkerhet?
  • Hva med klimagassutslipp og livssyklusvurderinger?
  • Hvordan bygge opp gulvkonstruksjoner, vegger og takkonstruksjoner med bruk av massivtre?
  • Aktuelle prosjekteksempler fra Norden, som Finansparken og Samlingen.
  • Praktisk erfaring fra prosjektering og gjennomføring av store og små trekonstruksjoner.
  • Erfaringer og eksempler fra ombruksprosjekter.
  • Hvorfor sirkulærøkonomi, og presentasjon av veilederen «Tenk deg om før du river».

Vi bygger stadig flere grensesprengende trekonstruksjoner, men hvordan oppleves byggene av beboerne? Anders Qvale Nyrud fra NMBU har deltatt i en omfattende spørreundersøkelse der man har spurt 7000 personer om hvordan de opplever å bo i høye trebygg.

Leder av Forum for Trekonstruksjoner og møteleder Jørgen Tycho håper at arkitekter, entreprenører, utbyggere, bestillere, leverandører og andre vil vite mer om hvilke erfaringer vi har med bruk av tre.

For mer informasjon og påmelding, se her.