gisle wwc konf.png

Innholdsrik WoodWorks! konferanse i Steinkjer

Tilgang på ressurser var den røde tråden når tre-klyngen WoodWorks! inviterte til årskonferanse i Steinkjer. 

WoodWorks!-klyngen ble etablert 2016 og mulighet for finansering fra klyngeprogrammet vil være over i 2024. Under konferansen ble derfor fremtidig rolle og forretningsmodell for klyngen diskutert. På tross av akutte utfordringer ser klyngen positivt på fremtidig bruk av tre og trefiber.

Endret verdensordning gir kamp om ressurser

Energitilgang og energibalansen er under press i Europa. Energi og mineraler som nå kommer fra øst skal fremover komme fra leverandørland med mindre politisk og økonomisk risiko.  
Proteiner, til norsk landbruk og fiskeoppdrett, må dreies fra importert soya over på mer kortreiste alternativer, det er her trefiber kommer inn i bildet. Det finnes mange lovende metoder for å gjøre protein av trefiber, men foreløpig er disse kun vist i laboratorieforsøk.

Fire års rentesykluser

Energi og ressursmangel drar opp prisene i verdensmarkedet som igjen fører til inflasjon. For å motvirke dette setter landsbankene opp styringsrenten noe som begrenser forbruk – og byggeaktivitet. Det er nå liten innenlands etterspørsel etter tre, lav kronekurs gjør at eksport er et alternativt marked for mange produsenter.

Høye strømpriser vil fortsette

Regionalt finnes det i dag underdekning av elektrisk kraft, men overordnet har vi i Norge balanse i produksjon og forbruk. Omfattende planer for etablering av ny kraftkrevende industri vil dersom de blir realisert føre til stort underskudd på elektrisitet.

alt

Håvard Busklein fra Norske Skog ser for seg økt konkurranse om kraft fremover (her i samtale med Roy Blom og Knut Magnar Sandland).

Flere skogfagstudenter, industrien mangler fagarbeidere

Regjeringen ga nylig penger til opprettelse av en nytt studie i skogfag ved Nord Universitet avdeling Steinkjer. Utforming av studiet skal foregå i tett dialog med skognæringen.
Treteknisk fortalte konferansedeltakerne om kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer for trebasert byggevareindustri. Denne kartleggingen er gjort i forskningsprosjektet Inno4Tree. 

alt

Knut Amund Skatvedt, Treteknisk fortale om kompetansebehov.

Les mer om Inno4Tree

Les mer om WoodWorks!

Kontaktperson