2024.04.15 Nyhet - Tekna webinar om ekstremvær.png

Tekna arrangerer webinar om bygging for ekstremvær

Torsdag 18. april arrangerer Tekna lunsjwebinar med tema "Hvordan bygge for ekstremvær?", hvor blant andre Treteknisk forsker Ulrich Hundhausen holder innlegg.

Tekna Bygg og anlegg og Tekna Klima inviterer til lunsjwebinar der det settes fokus på hvilke konsekvenser klimaendringene får for byggenæringen.

Webinaret er gratis og åpent for alle.
Kl. 11.00–12.00 på Microsoft Teams.

Klimaendringene vil gi varmere, våtere og villere vær, og vi har allerede sett effekter av dette. Økt nedbør og mer flom vil kreve endret arealbruk og planlegging av nybygg.

Bygninger og boligområder må utformes for å tåle mer overvann og det må brukes materialer som tåler mer fuktighet og variasjon i klima.

Det vil også øke behovet for grunnundersøkelser for å unngå skred og ras og utforming, for at grunnarbeidet skal bli sikkert. Dette krever samarbeid på tvers av fagområder for å utvikle gode byggetekniske løsninger som tåler fremtidens klima.

Agenda

11.00 Velkommen og litt om Teknas faglige nettverk

Madeleine Storaas, Tekna Bygg og anlegg

11.05 Varmere, våtere og villere - utviklingen av mer ekstremvær de siste årene og prognoser videre

Anita Verpe Dyrrdal, Meteorologisk Institutt/Norsk klimaservicesenter

11.20 Nytt om konstruksjon og byggemetoder for å kunne tåle mer ekstreme værforhold og klimaendringer fremover

Lars Gullbrekken, SINTEF

11.40 Materialvalg og overflatebehandling – krever klimaendringene at vi bruker produkter med bedre holdbarhet?

Ulrich Hundhausen, Norsk Treteknisk Institutt

12.00 Slutt

Meld deg på her. 

Kontaktperson