Skipet - Jan M. Lillebø.jpg

Skipet ble årets trebygg 2020

Prisen ble delt ut på Byggedagene 31. august. Bygget har bæresystem i massivtre og limtre og har generelt sett omfattende trebruk og er totalt på 14200 kvm. Prosjektet har gjennomgående god arkitektonisk kvalitet, høye miljøambisjoner og er godt tilpasset byggene rundt.

Formspråket gir bygget en klar identitet og har en tiltalende 1. etg. Bygget bidrar også til å bringe aktivitet til gaterommet og «gir» på denne måten noe til byen. Det vurderes også som positivt at en privat utbygger har høye ambisjoner og konkret bidrar til å skape norsk leverandørutvikling.

Årets Trebyggeri 2020 – tre flotte byggeprosjekter nominert

Juryen har i år gått gjennom og vurdert et stort antall prosjekter. Det var stor spennvidde og høy kvalitet i prosjektene, noe som viser gode muligheter for bruk av tre i ulike sammenhenger. «Juryen hadde også i år en krevende jobb i år. Antall innmeldte prosjekter til kåringen øker nå for hvert år, og svært mange av dem hadde vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser i bruk av tre i byggeri», forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.»

Juryen festet seg spesielt ved tre prosjekter: Skipet, Samling og Biri omsorgssenter.

De nominerte prosjektene viser innovativ trebruk og leverer i stor grad på kriteriene som er satt opp. Juryen konkluderte med at Årets trebyggeri 2020 er Skipet i Bergen.

Årets vinner får prisen for: 

 • Miljøvennlige løsninger
 • Innovativ trebruk
 • Effektive byggeløsninger
 • Kompetanse- og leverandørutvikling
 • Fremtidsrettet konsept for næringsbygg
 • Bidrar til å utvikle byrommet

Juryen har bestått av:

 • Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
 • Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
 • Audun Øvrum, Treteknisk
 • Arve Brekkhus, Byggeindustrien
 • Aasm. Bunkholt, TreFokus

Sentrale kriterier for bedømmingen er: 

 • Innovativ og/eller spennende trebruk 
 • Høy arkitektonisk kvalitet 
 • Energieffektivitet 
 • Arealeffektivt og økonomisk byggeri 
 • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
 • Bidratt til leverandørutvikling 

 

Vinneren Skipet

Sted: Solheimsviken, Bergen
Prosjekttype: Nybygg, kontor
Bruttoareal: 14.200 kvadratmeter
Byggherre: GC Rieber Eiendom

Byggherreombud og prosjekteringsledelse: Smidt & Ingebrigtsen
Hovedbyggeledelse: Fylkesnes
Teknisk byggeleder: Multiconsult
Arkitekt: Paal J Kahrs Arkitekter og Holon Arkitektur
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB, RIG: Smidt & Ingebrigtsen l RIByfy: Sweco l RIV, RIE, RIVA, RIEn og rådgiver dagslys: Sweco Norge l RIAku: Multiconsult l RIBr: Firesafe l BREEAM revisor: Asplan Viak

 

Foto:  Skipet - Jan M. Lillebø:
Jan M. Lillebø

 

Konkurransesekretariat
Norsk Treteknisk Institutt: Audun Øvrum, aov@treteknisk.no, 91 82 54 30
TreFokus: Aasm. Bunkholt, aasmund.bunkholt@trefokus.no, 90 85 28 18