PD1.png

Foto: Norsk-Tysk Handelskammer

Parametrisk design - kobler arkitekt og industri

Parametrisk design, eller visuell programmering, er benyttet i enkeltmiljøer i en årrekke. På Oslo Lufthavn har sveitsiske Blumer Lehmann benyttet parametrisk design til å lage butikklokalene.

Nå har arkitektkontoret Helen & Hard samarbeidet med Block Watne, og benyttet parametrisk design til masseprodusert skreddersøm gjennom huskonseptet Fluks-hus.

Dette ble presentert på et webinar arrangert av WoodWorks!, Norwegian Wood, Treindustrien, Trefokus og Norske Trevarer i begynnelsen av februar.

Nytt huskonsept

Arkitekt Guillermo Ramirez fra Helen & Hard presenterte under webinaret et konsept for design og produksjon av hustypen Fluks-hus, som er basert på parametrisk design. Det er Block Watne og OBOS som har gitt arkitektene i oppgave å utvikle et huskonsept som kostnadseffektivt kan forene kundetilpasning, stedstilpasning og industriell produksjon.

Masseproduksjon og skreddersøm

“You can have it in any colour as long as it is parametric”, - slik kan vi omskrive Fords slagord til de muligheter som åpner seg når man integrerer parametrisk design i byggevirksomhet og byggevareproduksjon.

John Haddal Mork, som driver arkitektfirmaet Rallar, har doktorgrad i emnet parametrisk design. John har opparbeidet seg solid erfaring i å integrere design med moderne CNC-styrte maskiner.
– Det er naturlig at vi nå ser på hvordan parametrisk design kan integreres i hele byggeprosessen, forteller John under webinaret.  

Viktige utviklingstrekk

NTNU følger nøye med på utviklingen av fagdisiplinen parametrisk design. 
– Vi er på vei vekk fra programmer og over på plattformer hvor dataene strømmer fritt, kan Pasi Aalto fra NTNU Wood fortelle. Plattformene tilbyr «open source», slik at de kommersielle BIM-programmene som er i bruk i industrien kan integreres med verktøy for parametrisk design. Det er denne integrasjonen som gjør det mulig å ta kundens ønsker med seg over i industrialisert produksjonsmiljø.
– Jo fortere vi begynner å samarbeide om tilgjengeliggjøring av data, jo bedre utgangspunkt har utviklere til å lage dataverktøy som er spesialtilpasset industriens behov, understreker Aalto.


Knut Amund Skatvedt

Publisert 18. februar 2021