Årets trebyggeri 2023 - Bilde av vinnerne på Byggegallaen.jpg

Årets trebyggeri 2023: Lumber Bygg 4, representert av Magnus Homme Jortveit i VEF Entreprenør (bak, fra venstre), Christoffer Imislund i Oslotre, Rune Terjesen i Skeie Eiendom, Tom Bredesen i Skeie Eiendom og Jørgen Tycho (foran). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Vinner av årets trebyggeri 2023!

Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2023 er Lumber Bygg 4, et nærings- og kontorbygg i Kristiansand.

Vinneren av Årets trebyggeri 2023 er et gjennomført innovativt prosjekt i valg av tekniske løsninger i kombinasjon med spennende arkitektur. Prosjektet bruker tre i stor grad, men i godt samspill med andre materialer. Prosjektet har også vist seg økonomisk konkurransedyktig og er prosjektert og bygget på rekordtid. 

Prisen ble delt ut på Byggegallaen 13. mars, og de tre flotte trebyggene Svalbard Folkehøgskole, Lumber Bygg 4 og «Flishuset» Ørje Brug skole var nominert.
Les mer om de nominerte prosjektene her. 

– Som alltid må juryen vurdere mange aspekter for å velge ut de tre nominerte kandidatene, og nominasjonene viser at det er et stort spekter av bygg som kan vurderes til denne prisen. Alle de tre nominerte prosjektene kunne vært vinnere av prisen og viser bredden i trebyggeriet på en veldig fin måte, forteller daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.

Les mer om utdelingen av prisen her.

Vinneren av Årets trebyggeri 2023 vant prisen for:

 • Innovativ og spennende trebruk
 • Høy arkitektonisk kvalitet
 • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
 • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører 

Lumber Bygg 4

Lumber Bygg 4 er et nærings- og kontorbygg i Kristiansand. Bygget har seks etasjer – en inntrukken førsteetasje utgjør næringsetasjen med fem kontoretasjer over. Lumber-tomten har historisk tilknytning til treindustrien gjennom tømmerdrift og produksjon av kryssfiner.  

Bygget er en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirkekonstruksjon av massivtre og betong som gir effektive etasjeskiller som kan spenne langt, samtidig som det håndterer brann og akustikk. Hjørnesøylene i førsteetasjen er skrå for å tilpasse for vannledninger og legge til rette for en bedre kjøreadkomst rundt bygget.  

Mellom tredje og fjerde etasje har atriumet en interntrapp med bærende vanger i massivtre. Øvre del av trappen ligger an mot en limtrebjelke og nedre del henger i stag. Dette forhindrer forplantning av vibrasjoner og gir et svevende uttrykk da den ikke berører gulvet.  

Det er i prosjektet lagt vekt på en sirkulær og bærekraftig materialbruk, en stor fleksibilitet i planløsninger, og materialvalg er gjort med tanke på ombrukbarhet. Prefabrikkerte bygningselementer i limtre og massivtre bidro til en effektiv byggeplass som ble ren og stille med mindre støv og støy sammenlignet med tradisjonelle byggeplasser. 

Fasadeelementene består av grønnmalt brannimpregnert trepanel montert på buede lekter, som gir et levende skyggespill i fasaden. Over hvert element er det et rett vannbrett som kaster en buet skygge på panelet. Malingen vil forvitre over tid og etterlate en ferdig grånet trefasade hvor vannbrettet også vil bidra til å gi forvitringen en buet form. 

Det er lagt opp til en så utstrakt bruk av eksponert trevirke i interiøret som mulig. Alle bærende konstruksjoner er eksponert og yttervegger er kledd med hvitpigmentert granpanel.


Kort om årets trebyggeri 2023

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer mm. både i form av nybygg og ombyggings- /påbyggingsprosjekter.

I bedømmelsen legges det vekt på:

 • Innovativ og/eller spennende trebruk
 • Høy arkitektonisk kvalitet
 • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
 • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører 

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/ bygg.no til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2023.

Juryen har bestått av:

 • Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
 • Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
 • Audun Øvrum, Treteknisk
 • Arve Brekkhus, Byggeindustrien
 • Aasmund Bunkholt, TreFokus

Kontaktpersoner for prisen er:

Lumber bygg 4.jpg

Lumber Bygg 4

Foto: Kyrre Sundal / Oslotre AS

S​​​​​​​ted: Kristiansand

Adresse: Lumberveien 27

Prosjekttype: Nærings- og kontorbygg, nybygg

Entrepriseform: Samspillsentreprise

Entreprisekostnad: 74,5 millioner kroner, eks. mva og grunn/kjerne 

Bruttoareal: 4065 kvadratmeter eks. eksisterende kjerne, 4530 kvadratmeter inkl. fellesareal i eksisterende kjerne 

Byggeperiode: Mars 2022 – sommer 2023 

Ferdigstillelse: 2023

Oppdragsgiver: Lumber Teknopark AS v/ Skeie Eiendom 

Entreprenør: VEF Entreprenør AS 

Arkitekt, interiørarkitekt og RIBtre: Oslotre AS

Materialbruk: Bæresystemet er en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirkekonstruksjon i massivtre og betong. All isolasjon er av trefiber. Kledning er av brannimpregnert malmfuru.

Ventilasjon: Mekanisk ventilasjonsanlegg utstyrt med vannbårent varmebatteri.

Energikilder: Fjernvarme og elektrisitet. Solceller dekker takkonstruksjonen.

Beregnet energiforbruk: 92,4kWh/kvm BTA per år

Miljøklassifisering: Breeam Very Good –

Energimerke: A på kontordel, B på næring

Andre kommentarer: Lumber 4 er bygget som et kostnadseffektivt trebygg, hvor råbygget spiller en viktig rolle som ferdig synlige overflater. Samspill har vært nøkkelen i prosjektet, som har ført til at bygget kunne prosjekteres og bygges på kun 12 måneder.

Kontaktpersoner