CE revisjon remote 3 .jpg

Her er kontrollør Jan Bramming fra Treteknisk i "digital samtale" med Bengt Hagen fra Moelven Østerdalsbruket under revisjon av deres kvalitetssystem for produksjon av konstruksjonsvirke

Digitale sertifiseringsbesøk fungerer godt

Sertifiserings- og kvalitetskontroll er en stor del av aktiviteten på Treteknisk. Dette gjennomføres normalt som fysiske bedriftsbesøk.

Etter 12. mars har det vært uaktuelt å besøke bedrifter for å gjennomføre slike oppdrag på grunn av koronasituasjonen.

Treteknisk startet umiddelbart med å omskrive rutiner for å gjøre det mulig å gjennomføre slik aktivitet som digitale besøk, der alle krav fra myndigheter og i kravdokumenter er tilfredsstilt. Det kom felles europeiske retningslinjer som åpner for å gjennomføre revisjonsbesøk digitalt, og de første digitale revisjoner og kontroller ble gjennomført i slutten av mars.

Erfaringene med digital revisjon og kontroll så langt er veldig positive både hos kontrollører og bedriftene. Det er gjennomført CE-revisjon av produsenter av konstruksjonsvirke, takstoler, limtre, fingerskjøtt konstruksjonsvirke og brannbehandlet kledning.

Også PEFC-revisjon, Trelastkontroll og Kledningskontroll er gjennomført digitalt. Brannkontroll skal gjennomføres delvis digitalt denne våren. Hovedsakelig er det Teams som er verktøyet som benyttes, men i de tilfeller bedriftene ønsker andre løsninger, får en til det også.

Sannsynligheten for at digital revisjon og kontroll blir en del av virksomheten også når koronarestriksjonene oppheves er stor, og gjør at Treteknisk kan se på sin virksomhet med nye øyne.

Publisert 5. mai 2020.