DAL-121023-162735.jpg
Lars Sandved Dalen / NIBIO

Treteknisk på WSE 2023

Det årlige møtet i Northern European Network for Wood Science and Engineering (WSE) ble i oktober holdt for 19. gang på Ås utenfor Oslo.

Over 140 deltakere fra 16 forskjellige land deltok på konferansen.

alt alt

Karl Mahnert til venstre og Robbe Heyvaerts til høyre holder innlegg. Foto: Jonas Ljungdahl

Treteknisk-forsker Karl Mahnert holdt innlegg om «Initial study on sorting of reclaimed timber with industrial state-of-the-art technology”. Klikk her for å lese mer.

Robbe Heyvaerts er en mastergradsstudent fra Belgia som skrev masteroppgaven hos Treteknisk tidligere i år. Han holdt innlegg om “Moisture buffering capacity and water vapor permeability – A contribution to explain the hygrothermal properties of CLT”. Klikk her for å lese mer.

I tillegg bidro Treteknisk forskere Ulrich Hundhausen og Roja Modaresi som ordstyrere underveis i konferansen.

alt alt

Til venstre: Treteknisk rådgivere Ana Maria Bouzada, Magnus Landaas og seniorforsker Roja Modaresi. 
Til høyre: Ana Maria Bouzada og Magnus Landaas.
Begge foto: Lars Sandved Dalen / NIBIO. 

Treteknisk med nye deltakere
Flere medarbeidere i Treteknisk sin miljøgruppe deltok også på konferansen.

– Selv om det ikke er akkurat vårt fagfelt, så var det veldig nyttig og mye å lære, forteller Ana Maria Santos Bouzada.

– Noen av presentasjonene var veldig imponerende, som de to studentvinnerne og Callum Hill. Jeg kunne lære noe av hver av dem, sier Baitong Huang.

Begge jobber som rådgivere på miljøegenskaper og livsløpsvurderinger i Treteknisk.

Noen av medarbeidere fra Treteknisk fikk også være med på workshop for doktorgradsstudenter dagen før selve konferansen startet.

alt alt

Til venstre: Treteknisk rådgivere Magnus Landaas og Ana Maria Bouzada på student workshop.
Til høyre Robbe Heyvaerts (til høyre) på student workshop.
Begge foto: Lars Sandved Dalen / NIBIO. 

Om WSE
Årets tema for møtet var «Resirkulering og gjenbruk av tre og treprodukter: Utfordringer og muligheter».

Andre temaer på konferansen var blant annet:

  • Trefysikk og mekanikk
  • Trebeskyttelse og modifikasjon, holdbarhet
  • Konstruksjonsprodukter i tre og kompositter
  • Bruk av trebaserte materialer

WSE ble startet i 2004, og etter 18 vellykkede møter i 10 ulike partnerland, har det blitt en veletablert plattform for forskere fra ulike felt innen trevitenskap og ingeniørfag.

Les mer om WSE 2023 på NIBIOs nettsider her.

alt alt

Under konferansen på Vitenparken på Campus Ås. Begge foto: Lars Sandved Dalen / NIBIO

Kontaktperson