2024.06.03 Nyhet - Standard visuell styrkesortering.jpg

Standard for visuell styrkesortering av returtre på høring

Nå er siste del av NS3691-serien for evaluering av returtre på høring. I prNS3691-3 beskrives kravene til visuell styrkesortering av returtre, og dette er den første standarden i Europa på dette temaet.

prEN3691-3 og del 1 og 2 som var på høring tidligere i år, er utviklet i forskningsprosjektet sirkTRE som er støttet av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. Selve arbeidet har vært utført i en åpen prosess i en egen arbeidsgruppe i Standard Norges komité for tre og trebaserte produkter, SN/K267.

Del 3 vil komplettere serien av evalueringsstandarder og legger grunnlag for å kunne evaluere fasthet og stivhetsegenskaper til returtre basert på visuelle kriterier. Hittil har mangel på slike kriterier vært ansett som en stor flaskehals for effektiv gjenbruk av trevirke.

alt

Standarden er på åpen høring fram til 15. juli, og er tilgjengelig for lesing og kommentering på Standard Norges hjemmesider her

Alle som har interesse oppfordres til å komme med innspill slik at det blir utviklet et så godt grunnlag som mulig for evaluering av returtre. Standarden er også sendt på uformell høring til interesserte i Europa for å få en så bred høring som mulig. Alle som har tilbakemeldinger i disse utkastene er velkommen til å gi dette til Hauke ​​Burkart i Standard Norge på hbu@standard.no.

Kontaktperson