Logo - Standard Norge.png

Innbydelse til å delta på møte med Standard Norges komité SN/K 267

Standard Norges komité SN/K 267 Tre og trebaserte materialer inviterer til et møte om standardisering av ombrukt tre 13. oktober i Oslo.

Dato: Torsdag 13. oktober 2022
Tid: Klokken 10.00
Sted: Treteknisk i Børrestuveien 3, 0373 Oslo

Utvikling av nasjonale standarder og tilbakemeldinger fra Norge på internasjonale standarder som utvikles i CEN og ISO om ulike treprodukter administreres i dag gjennom Standard Norges komité SN/K 267 Tre og trebaserte materialer. Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen tre- og trebaserte materialer.

Følgende komiteer overvåkes av SN/K 267:

  • CEN/TC 38 Holdbarhet for treprodukter
  • CEN/TC 124 og ISO/TC 165 Bærende trelast og treprodukter
  • CEN/TC 112 og ISO/TC 89 Trebaserte plater
  • CEN/TC 175 ISO/TC 218 Ikke bærende tømmer og trelast
  • CEN/TC 193 Lim
  • ISO/TC 287 Sustainable processes for wood and wood-based products

I tillegg har denne komiteen ansvaret for alle de nasjonale standardene for treprodukter som vises i tabellen under.

Produkt Standardnummer Tittel
Konstruksjonsvirke og lekter SN/TS 3079:2010 Styrkesortert konstruksjonsvirke og lekter - Dimensjoner
Glattkant NS 3184:1976 Glattkant
Listverk NS 3187:1981 Innvendig listverk av tre
Utvendig kledning SN/TS 3186:2008 Heltrekledning av bartre til utvendig bruk
Innvendig panel SN/TS 3183:2008 Heltrepanel av bartre til innvendig bruk
Terrassebord SN/TS 3188:2011 Trykkimpregnerte terassebord

Komiteen har ikke hatt møter på flere år siden det har vært stillstand i arbeidet med utvikling av harmoniserte stander i Europa. Nå fører imidlertid standardisering av ombrukt tre til at nye standarder må utvikles, og det inviteres derfor inn til et møte 13. oktober kl. 10.00 på Treteknisk i denne komiteen. Her skal også status for produktstandarder i de ulike CEN-komiteene gjøres opp, samt om det er behov for å revidere de nasjonale standardene vi har for treprodukter.

Nå er det mulighet for å få innblikk i tematikken samt å melde seg på for å eventuelt bidra i dette arbeidet for de som er interessert.

Er du interessert i å delta?

Påmelding kan gjøres til sekretæren i komiteen, Hauke Burkart, i Standard Norge på hbu@standard.no

---

Etter SN/K 267 møtet vil det bli et åpent SirkTRE-møte om standardisering av ombrukte treprodukter, les mer om det møtet her.