2023.05.25 Nyhet - Wood for health nyhetsbrev 1 - bilde.png

Visualization for a psychiatric clinic in Nuuk, Greenland. Picture by White Arkitekter

WOOD for HEALTH - første nyhetsbrev

Forskningsprosjektet WOOD for HEALTH har publisert sitt første nyhetsbrev.

WOOD for HEALTH vil fremme sikker og øktbruk av treprodukter i helsebygg gjennom utvikling av antimikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.

Kontaktperson