2024.03.20 Nyhet - WOOD for HEALTH andre nyhetsbrev.png

Queen Silvia barnsjukhus i Göteborg. Foto: Ulrich Hundhausen 

WOOD for HEALTH - andre nyhetsbrev

Forskningsprosjektet WOOD for HEALTH har publisert sitt andre nyhetsbrev.

WOOD for HEALTH vil fremme sikker og øktbruk av treprodukter i helsebygg gjennom utvikling av antimikrobielle overflater, hygienekonsepter og retningslinjer.

Kontaktperson