sirk hjemmside.jpg

SirkTRE er i gang!

Vi gjør treindustrien sirkulær! Tirsdag 30. november var det avspark for Grønn Plattform prosjektet sirkTRE – etablering av den helsirkulære verdikjede for tre. 28 partnere og en rekke underleverandører var samlet for å bli kjent med hverandre og de ulike arbeidspakkene i prosjektet. 

alt

SirkTRE har store ambisjoner. I 2024, siste året i prosjektperioden, er målet å snu 250 000 m3 med norsk returtre til ny bruk i bygg. Slik låses karbonet for et nytt livsløp i et bygg, noe som gir klimakutt tilsvarende 500 000 tonn CO2 ekvivalenter. Industriell ombruk og materialgjenvinning av returtre har spesielt stort potensial i Norge. Vi har bygd mye i tre til alle tider, og leder an bruk av store bygg i tre.»

Opptak av Oppstartsseminar.

Hjemmesiden:  https://www.sirktre.no/