50143 crop.jpg

Digitale kontrollbesøk videreføres, inntil videre

Etter innføringen av Corona-restriksjonene den 12. mars i 2020 har Treteknisk utført de fleste oppfølgingsrevisjoner digitalt som videokonferanse på Teams. Dette gjelder både JAS-, PEFC-, CE-sertifiseringer og frivillige kontrollordninger som vi er involvert i.

Det foreligger aksept for dette fra EU-kommisjonen i forbindelse med kontroller knyttet til Byggevareforordningen. Norsk Akkreditering gjør også i stor grad sine revisjoner digitalt.

De først forsøkene med digitale oppfølgingsrevisjoner ble gjort før påske, og etter dette har vi utarbeidet retningslinjer for å følge opp bedriftene og kontrollere at deres rutiner følges slik at produktene innehar de egenskapene de skal.

Ved digitale oppfølgingsrevisjoner blir det som regel avtalt at bedriften sender inn informasjon på forhånd og at revisor kan gjennomgå dette før videokonferansen. Det gjør selve gjennomgangen med bedriften mer effektiv. I noen tilfeller blir vi også med ut i produksjonen (digitalt) ved at en på fabrikken benytter kamera på mobiltelefon eller nettbrett. Så lenge man har dekning og strøm på telefonen har det fungert fint.

alt

Restriksjonene knyttet til reise innenlands og karantene ved utenlandsreise har gjort at de digitale revisjonene har blitt et godt alternativ. Vi ivaretar redusert smitterisiko for egne ansatte, og ikke minst faren for at vi kan bringe smitte ut til bedriftene.

Signalene fra EU knyttet til CE-sertifiseringer går ut på at man skal gå tilbake til fysiske kontrollbesøk når smittevernreglene tillater det. Treteknisk ser imidlertid for seg at man vil utføre delvis digitale revisjoner, også når koronaepidemien ikke lenger gir reiserestriksjoner, såfremt det gis mulighet for det i de ulike regelverkene som styrer sertifiseringsvirksomheten.

Ivar Horsberg Hansen

Publisert 18. februar 2021.