Nyhet - Årets trebyggeri 2021 - bilde 3 Trehusene.jpg

Vi søker kandidater til årets trebyggeri 2022!

Trebyggeriet er i rivende utvikling. Det oppføres mange store bygg og stadig nye konsepter for både industrielt og sirkulært byggeri med tre som sentralt byggemateriale.

For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og TreFokus, med godt bidrag fra Byggeindustrien/bygg.no, dele ut prisen «Årets trebyggeri 2022» under Byggegallaen 22. mars.

Det er stort fokus på bærekraft i byggenæringen og aktuelle prosjekter må synliggjøre bærekraft – både sosialt, miljømessig og økonomisk.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer etc.

I bedømmelsen legges det vekt på:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
  • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2022.

Det nomineres tre byggeprosjekter som alle presenteres på Byggegallaen. Det deles ut en 1. premie, og de to øvrige finalistene får «hederlig omtale».

Forslag med frist 24. februar sendes til iha@treteknisk.no

alt

Fremtiden er sirkulær, industrialisert og trebasert!

Kontaktpersoner