Soknabruket.jpg

Moelven Soknabruket

Invitasjon til TTF generalforsamling og bedriftsbesøk tirsdag 14. mai 2024

Treindustriens Tekniske Forening (TTF) inviterer til generalforsamling og årsmøter i kontrollordningene på Rustad Kafé på Sokna samt bedriftsbesøk på Moelven Soknabruket AS og Moelven Pellets AS. 

Årets generalforsamling i TTF kombineres som vanlig med årsmøter i diverse kontrollordninger. 

Dagen avsluttes med besøk til Moelven Soknabruket og alle avdelingene der og Moelven Pellets. Soknabruket består av sagbruk med høvleri og impregnering samt en «nabo» som lager pellets (Moelven Pellets) basert på kutterspon og sagflis fra flere sagbruk og høvlerier. 

På Soknabruket er det investert i mye nytt utstyr de siste årene med splitter ny tømmersortering fra Nordautomations med røntgenramme fra Microtec og et helautomatisk impregneringsanlegg fra Stavelse som ble idriftssatt høsten 2023. I tillegg har de et justerverk som sto ferdig i 2015 og en saglinje som ble oppgradert med ny barkemaskin i 2021. Siste inverteringen i tørker var Valutec fra 2015. Samtidig med etablering av ny pelletsfabrikk i 2019 ble det også bygget nytt fyringsanlegg.

Praktiske opplysninger

Pris:

 

700 kr per person inkludert lunsj
Halv pris for pensjonister.
Faktura ettersendes.
Transport ordnes av den enkelte.
Påmeldingsfrist:   Mandag 6. mai 2024

Kontaktperson