trebygg.jpg

Trebygg binder CO2 som en andre skog. © proHolz Tirol

Verdens skogdag 21. mars

21. mars er Verdens skogdag. Skogen er vår viktigste allierte i kampen mot klimaendringer, da trær absorberer CO2 ettersom de vokser. Hvis treverket er i varig bruk, for eksempel i bygninger, vil karbonet forbli lagret i treet så lenge bygget står.

EU-kommisjonens Green Deal har som mål at Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. For å oppnå dette er vi nødt til å:

  • redusere mengden utslipp
  • fange CO2 fra atmosfæren

Treteknisk ser et stort potensial for klimabeskyttelse i fleretasjes trebygg, og i EU-prosjektet Build-in-Wood jobber vi sammen med 20 andre partnere fra 11 land for å ytterligere etablere tre som et gjengs konstruksjonsmateriale.
 

 

Skogforedling beskytter klimaet

Når trær vokser, binder de karbonet (C) i karbondioksid (CO2) samtidig som de frigjør oksygenkomponenten (O2). Hver kubikkmeter tre binder ca. 250 kg. karbon, som tilsvarer mengden karbon i et tonn CO2. Skogen er derfor et naturlig karbonsluk, og således en helt i klimakrisen.

Den andre skogen

Tre som er brukt i møbler, broer eller bygninger vil fortsette å lagre karbonet i hele sin levetid. Beskjeden er derfor enkel: Jo større trebygg (mer volum, etasjer), jo mer CO2 kan det lagre – akkurat som en andre skog.

Dobbel gevinst

I tillegg er det en substitusjonsvirkning: Bruk av tre erstatter utslippsintensive materialer som plast, stål og betong. Det betyr en dobbel nytte for klimaet. På den ene siden fjerner skogen CO2 fra atmosfæren. På den andre siden gjør bruk av tre, f.eks. i fleretasjes bygninger, at man unngår utslipp fra produksjon av ikke-fornybare materialer.

alt

Stabilitet gjennom forvaltning

Stabiliteten i Europas skoger sikres gjennom bærekraftig skogforvaltning. Skogområdene i Europa vokser, og hvert år blir det plantet flere trær enn det som blir høstet. Så snart fullvokste trær er hugget, planter skogeierne nye. Unge trær vokser raskt, og absorber større mengder CO2 enn voksne trær. Bærekraftig bruk av tre som konstruksjonsmateriale er derfor en av våre mest effektive metoder for karbonlagring.

Dalston Lane, London:
Fleretasjes trebygg kledd i murstein.
© Waugh Thistleton Architects 

 

 

alt