sågverk.jpg

Presentasjon av Säkra sågverk

Er du opptatt av sikkerhet på sagbruket? Da kan du følge Tomas Ivarsson fra Svenskt Träteknisk Forum på Teams fredag 12. februar kl. 10.00-10.30.

Her kan du se en trailer på 40 sek: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6742436292329553920

”Svenskt Träteknisk Forum (STTF) har tillsammans med Prevent som huvudman utvecklat en ny webbutbildningsfilm kallad Säkra sågverk. Filmmaterialet kan laddas ner separat eller hämtas på STTF:s utbildningsportal. Förutom ett antal filmavsnitt hämtade från produktionsmiljö innehåller Säkra sågverk även checklistor som kan användas i samband undersökning av den egna arbetsmiljön. Övriga rubriker som kan rekommenderas är; Arbetsmiljö på sågverk, Risker på sågverk och sist men Skapa en bra säkerhetskultur. Det råder ingens som helst tvekan om att säkerheten på sågverken kan förbättras och då är detta material utmärkt att använda.”- sier Thomas Ivarsson.

Presentasjonen er digital, og vil foregå på Microsoft Teams. 

Ønsker du å delta, meld deg på her!

Har du spørsmål, ta kontakt med Per Skogstad.
E-post: per.skogstad@treteknisk.no
Tlf: 951 00 348