FOKUS på tre

Heftene i serien FOKUS på tre er rettet både mot forbrukere og fagfolk i trebransjen. De har forbrukeropplysninger og aktuell informasjon fra FoU-prosjekter. Heftene er på 4-8 sider.

Heftene kan lastes ned gratis i pdf-versjon. De kan også bestilles i samleperm ved henvendelse til firmapost@treteknisk.no

Heftene er sortert synkende på nummer i serien. Det forekommer revisjon av heftene, hvor de da beholder sitt originale nummer.

Samleperm: 750 kr. Halv pris for studenter og medlemmer.