Fokus på tre

Heftene i serien FOKUS på tre er rettet både mot forbrukere og fagfolk i trebransjen. De har forbrukeropplysninger og aktuell informasjon fra FoU-prosjekter. Heftene er på 4-8 sider og går ikke like mye i dybden som Rapport-serien vår.

Heftene kan lastes ned gratis i pdf-versjon. De kan kan også bestilles i abonnement med samleperm ved henvendelse til firmapost@treteknisk.no

Samleperm: 750,-. Abonnement av nye hefter 300,-. Halv pris for studenter og medlemmer.
Enkelthefter sendes uten kostnad.

Heftene er sortert synkende på nummer i serien. Det forekommer revisjon av heftene, hvor de da beholder sitt originale nummer.