Fokus 17 - Avrenning fra tømmervanning

  • Tømmervanning medfører utvasking av organiske og uorganiske stoffer fra barken og veden
  • Klimastyrt tømmervanning gir reduserte miljøbelastninger
  • Avrenning fra tømmervanning kan renses ved filtrering gjennom løsmasser

Last ned

Fokus nr 17.pdf

Fokus nr 17.jpg