Fokus 29 - Uttak av furu kjerneved

  • Potensialet for kjerneveduttak er stort i furutømmer
  • Toppdiameter er god indikator for kjerneveddiameter
  • Over 20% av tømmervolumet blir kjernevedtrelast når toppdiameteren er over 20 cm

Last ned

Fokus nr 29.pdf

Fokus nr 29.jpg