Fokus 38 - Trefuktighet - tørking

  • Trefuktigheten bør tilpasses klimaet på brukerstedet
  • Fuktighetstransporten ved tørking - en kompleks prosess
  • Tørking - en balansegang mellom tørkehastighet og tørkeskader
  • Definisjoner

Last ned

Fokus nr 38.pdf

Fokus nr 38.jpg