Fokus 39 - Tørking av gran og furu

  • Oppbygging av tørkeskjema
  • Eksempel på skjema gran og furu
  • Strølegging - toppbelastning - klimalagring
  • Nye tørkestandarder
  • Definisjoner

Last ned

Fokus nr 39.pdf

Fokus nr 39.jpg