Fokus 8 - Tre og miljø

  • Fornybar naturressurs
  • Økt bruk av tre motvirker drivhuseffekten
  • Treindustri er en ren industri
  • Tre gir godt innemiljø

Last ned

Fokus nr 8.pdf

Fokus nr 8.jpg