Fokus 19 - Konkurransefortrinn gjennom avansert kvalitetsforbedringsarbeid

  • Målrettet og systematisk kvalitetsforbedringsarbeid gir store produktivitetsgevinster og forbedret økonomisk resultat
  • Kvalitetsforbedring krever grundig forståelse av kunders krav og behov, og detaljert kunnskap og styring med alle administrative og tekniske prosesser
  • Forbedringsarbeidet baseres på en bedre utnyttelse av eksisterende menneskelige og materielle ressurser

Last ned

Fokus nr 19.pdf

Fokus nr 19.jpg