Fokus 4 - Øket siderborduttak - øket videreforedling

  • Potensialet for øket uttak
  • Trekvalitet
  • Mulig økning i utbyttet
  • Produksjonsopplegg
  • Lønnsomhet
  • Videreforedling

Last ned

Fokus nr 4.pdf

Fokus nr 4.jpg