Kontrollordninger

Treteknisk er engasjert i en rekke kontrollordninger der produsenter og leverandører har pålagt seg selv en kvalitetskontroll for å sikre enhetlig kvalitet og merking.

trelastkontroll_logo.png

Norsk Trelastkontroll

Norsk Trelastkontroll er en frivillig sammenslutning av leverandører av trelast til konstruktive formål, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre at styrkesorteringen av trelast etter NS-EN 14081 blir gjennomført korrekt.

impregneringskontrollen-logo-w.png

Norsk Impregneringskontroll

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Dette forutsetter at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler.

brannkontroll-logo-w.png

Treindustriens Brannkontroll

En brann kan få kritiske følger. I tillegg til faren for at mennesker kommer til skade kan også store verdier gå tapt. Meld deg inn i Brannkontrollen og vi hjelper deg med å sikre mot brann.

Logo - Nordic Certified Scantlings - Nordisk Emnekontroll - hvitt rundt.jpg

Nordisk Emnekontroll

Laminerte emner til vinduer og dører har et felles nordisk regelverk, der Treteknisk har deltatt i utformingen. Ordningen er frivillig, og baserer seg på et komplett regelverk for produksjon av laminerte heltre-emner, samt kontrollordning med sertifisering i henhold til dette. ”Nordic Certified Scantlings».