norsk-laft-logo.png

Kvalitetskontroll for Norsk Laft

Kvalitetskontrollen Norsk Laft sikrer at laftede produkter holder tilfredsstillende kvalitetsnivå. Alle medlemmer i Norsk Laft, bransjeforeningen for norske lafteprodusenter, er underlagt denne.

Det er utarbeidet en "Bransjenorm for laftebygg" i samarbeid med Norsk Laft. Denne omhandler både håndproduksjon og maskinell produksjon, og fastlegger krav til materialer og utførelse av et laftebygg. I tillegg til bransjenormen er det utarbeidet egne krav til kvalitetssikring hos bedrift, samt sjekklister.

Tilsluttede bedrifter

Medlemslisten i kontrollordningen finnes på Norsk Laft sine nettsider, under menypunkt Medlemsbedrifter