brannkontroll-logo-w.png

Treindustriens Brannkontroll

Treindustriens Brannkontroll er en frivillig ordning for trebearbeidende produksjonsbedrifter. Formålet er å redusere sannsynligheten for at brann skal oppstå, og bidra til at omfanget av en eventuell brann reduseres. Treindustriens Brannkontroll ønsker å sette fokus på holdninger og adferd, og å oppnå reduserte forsikringskostnader for tilsluttede bedrifter.

Ordningens overordnede myndighet ligger hos styret med representanter fra tilsluttede bedrifter og forsikringsselskaper. Treteknisk er sekretariat for ordningen og gjennomfører bedriftsbesøkene.

Gjennomføring av bedriftsbesøk

En gang i året kommer det besøk fra en av ordningens rådgivere. Vedkommende foretar en detaljert gjennomgang av blant annet bedriftens interne rutiner, service- og kontrollavtaler og bedriftens industribrannvern. Alle bedriftens enheter gjennomgås for å avdekke eventuelle mangler eller svakheter med hensyn til brannforebyggende og brannhemmende tiltak. Gjennomgangen ved bedriften vil resultere i en rapport med utstrakt bruk av bilder.

Det gis også en rating på en skala fra 1 til 10 på alle forhold som er gått igjennom. Det er bedriften selv som bestemmer hvordan rapporten skal brukes videre. De fleste medlemmer benytter rapporten direkte som et verktøy i det konkrete brannvernarbeidet, og noen gir rapporten videre til forsikringsselskapet eller det lokale brannvesenet. Medlemmene opplever at nivået på det brannforebyggende arbeidet heves, og ratingene forbedres fra år til år.

Ordningens håndbok gir gode tips og råd om hvordan bedriften kan holde fokus på de viktigste brannforebyggende og brannhemmende tiltak.

Les mer på Brannkontrollens egne nettsider,  www.brannkontrollen.no. Her finner du også link til håndboken.

Kontaktperson