Logo - Nordic Certified Scantlings - Nordisk Emnekontroll - hvitt rundt.jpg

Nordisk Emnekontroll

Laminerte emner til vinduer og dører har et felles nordisk regelverk, der Treteknisk har deltatt i utformingen. Ordningen er frivillig, og baserer seg på et komplett regelverk for produksjon av laminerte heltre-emner, samt kontrollordning med sertifisering i henhold til dette. ”Nordic Certified Scantlings».

Det finnes ingen produktstandard for produksjon av laminerte produkter til formål som ikke har en bærende funksjon, eksempelvis til vinduer og ytterdører, og denne ordningen ivaretar dette. 

Treteknisk samarbeider tett med Danmark og Sverige i denne ordningen og utfører sertifisering i henhold til dette.

Bedriftene får to kontrollbesøk i året der det tas ut prøver for ekstern testing samt at produksjonsprosessen og internt kvalitetssystem gjennomgås

Oppdatert regelverk og oversikt over sertifisert bedrifter finnes på nettsidene til Nordic Scantlings.

Kontaktperson