trelastkontroll_logo.png

Norsk Trelastkontroll

Norsk Trelastkontroll er en frivillig sammenslutning av leverandører av trelast til konstruktive formål, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre at styrkesorteringen av trelast etter NS-EN 14081 blir gjennomført korrekt.

Medlemmene i Norsk Trelastkontroll benytter NS-merke.

Kontrollordningen er administrert av et råd på 3 medlemmer, hvorav

  • En er oppnevnt av Standard Norge.
  • En av Rådgivende ingeniørers forening (RIF).
  • En av de deltagende bedrifter.

Norsk Treteknisk Institutt er sekretariat. 

Trelastkontrollen har også egne nettsider, se www.trelastkontrollen.no

Kontrollordningens gjennomføring

Deltagelse i kontrollordningen forutsetter at bedriften

  1. Er gjennomgått og godkjent med hensyn til utstyr og prosesser som har betydning for styrkesortering og kvalitet.
  2. Kun benytter autoriserte sorterere til sortering av konstruksjonslast.
  3. Har en tilfredsstillende intern kontroll av produksjon og ferdig produkt.

Norsk Trelastkontroll foretar kontrollbesøk minst 2 ganger pr. år. Under besøkene gjennomføres en kontrollsortering av ferdigsortert, kvalitetsmerket trevirke, basert på tilfeldige stikkprøver. Videre sjekkes bedriftens interne kontroll og det foretas en kontroll av bedriftens produksjonsutstyr.

Merking

Godkjente bedrifter i Norsk Trelastkontroll har rett til å merke konstruksjonsvirke med NS-merket. De fleste er også sertifisert for å CE-merke sitt konstruksjonsvirke.  

alt

  Forklaring av CE-merking for Norsk Trelastkontroll

 

 

Se liste over tilsluttede bedrifter i Norsk Trelastkontroll her: http://www.trelastkontrollen.no/om1