Daniela Altgen

Seniorforsker
413 63 262
Kompetanse:
Overflatebehandlinger, sponplater, mikroskopi, online kurs, forskningssøknader

Henning Horn

Forskningsleder
900 37 013
Kompetanse:
Tørking, energiutnyttelse, biobrensel, fjernvarme, røykgassmåling

Dag Pasca

Forsker
414 95 596
Kompetanse:
Trekonstruksjoner, konstruksjonsteknikk, simulering, beregning