Daniela Altgen

Seniorforsker
413 63 262
Kompetanse:
Overflatebehandlinger, sponplater, mikroskopi, online kurs, forskningssøknader

Henning Horn

Forskningsleder
900 37 013
Kompetanse:
Energiutnyttelse, tørking, biobrensel, røykgassmåling, PEFC, forskningssøknader

Ulrich Hundhausen

Seniorforsker
976 57 599
Kompetanse:
Treteknologi, treanatomi, trebeskyttelse, overflateteknologi, kjemisk brannbeskyttelse, forskningssøknader

Karl-Christian Mahnert

Seniorforsker
404 99 296
Kompetanse:
Tremodifisering, treteknologi, treslagsbestemmelse, gulvreklamasjoner, parkett testing, lim, forskningssøknader

Roja Modaresi

Seniorforsker
402 95 791
Kompetanse:
Miljøegenskaper og livsløpsvurderinger, forskningssøknader

Dag Pasca

Forsker
414 95 596
Kompetanse:
Trekonstruksjoner, konstruksjonsteknikk, simulering, beregning, forskningssøknader

Knut Amund Skatvedt

Spesialrådgiver
480 49 862
Kompetanse:
Fagopplæring, trelastproduksjon, produkt- og prosessutvikling, regionale forskningsprosjekter