20140218_061716_Android.jpg

Nye løsninger

Våre fageksperter har bred erfaring når når det gjelder å forbedre produkters egenskaper, utvikling av nye produkter og nye byggeløsninger.

Vi bidrar som utviklingspartener og finner løsninger på trebruk og byggeløsninger med tre som materiale.  Vi har vært involvert i en rekke utviklingsprosjekter hvor målet har vært å bygge industrielt, rasjonelt og konkurransedyktig.