elementprod 1.jpg

Industriell produksjon

Industriell produksjon av bygg fører til en kostnadseffektiv tilvirkning samtidig som kvalitet og funksjonalitet forbedres.

Våre konsulenter har bidratt som rådgivere ved nyetableringer og utvidelser ved en rekke treindustrivirksomheter.  Vi gir råd om produkt og produksjonsopplegg rundt konkrete problemstillinger eller deltar som prosjektmedarbeidere eller med bistand til prosjektledelse.

Treteknisk kan også bidra med kompetanse innen valg av maskiner, fabrikk-layout, materialflyt, forbedringsarbeid og tekniske løsninger.