40558.jpg

Utslippsmåling

Ved å benytte utstyr for måling av luftkvalitet i bedriftens nærmiljøet dokumenteres miljøvennlig produksjon.

Treteknisk bistår med å utføre målinger, og å dokumentere lokal miljøpåvirkning fra industrien.