enøk analyser.jpg

ENØK-analyser

Ofte kan relativt enkle tiltak som ikke krever store investeringskostnader være svært lønnsomme. Eksempler er prosessforbedringer, utbedring av isolasjon og installasjon av frekvensomformere.

Treteknisk utfører tilstandsvurderinger og varmetekniske beregninger og gir kvalifiserte anbefalninger om lønnsomme ENØK-tiltak.

Vi hjelper også til med å utarbeide gode energioppfølgings-systemer (EOS) slik at bedriften kan følge opp sitt spesifikke energiforbruk pr produserte enhet (kWh/m3).

Treteknisk tilbyr

  • Kartlegging av nåtilstand med gjennomgang av forbruks­stedene.

  • Lokalisering av flaskehalser i produksjonslinjen.

  • Beregninger av energisparepotensial med tiltaksbeskrivelse.

  • Utarbeidelse av tilpassede energioppfølgingssystemer og bidra med implementering av disse.