eneriledelse sirkel.img

Energiledelsessystem for trelastbedrifter

Treteknisk hjelper til med å utarbeide gode energioppfølgingssystemer (EOS) slik at bedriften kan følge opp sitt spesifikke energiforbruk pr. produserte enhet (kWh/m3).

Et energiledelsessystem støtter arbeidet med energieffektivisering og gir struktur til arbeidet.

 

  • Utarbeidelse av sagbrukstilpasset energiledelsessystem for oppfølging og effektivisering av energiforbruket.

  • Energikartlegging og måling av dagens forbruk.

  • Tiltaksliste med estimert kostnad og tilbakebetalingstid.


Det forbrukes årlig store mengder eletrisk og termisk energi ved sagbrukene. Treteknisk kan hjelpe med gjennomgang av produksjonsprosesser for å se på mulige energi-økonomiske tiltak. For eksempel kan vi utføre måling og analyse av elektrisk og termisk energi for å synliggjøre skjulte energiforbrukere.

Regelmessige møter i en energigruppe starter diskusjoner om tiltak og arbeidssett som reduserer energiforbruket. Ofte kan relativt enkle tiltak som ikke krever store investeringer være svært lønnsomme. Eksempler er prosessforbedringer, utbedring av isolasjon og installasjon av frekvensomformere.

På bakgrunn av dette tilbyr vi:

  • Kartlegging av nåtilstand med gjennomgang av forbruksstedene inkludert måling av energiforbruk.

  • Utarbeidelse av tilpassede energioppfølgingssystemer og implementering av disse.

  • Utarbeidelse av tilpassede energimål, energipolicy og handlingsplan i enighet med ISO 50001.