32067.jpg

Tørking av trelast

Tørking av trelast er den klart mest ressurskrevende prosessen på et sagbruk. Ofte er det de små endringene i den daglige driften som gir de store økonomiske innsparingene og gevinstene.

Erfaringsmessig kan gjennomgang av tørkeprosessen, utført i samarbeid mellom bedrift og Treteknisk, gi stor gevinst i form av reduserte tørkekostnader, økt tørke­kapasitet og mer produkttilpassede tørke­forløp. I tillegg kan bevisstgjøring på hvilken tørkekvalitet (sluttfuktighet, spredning i sluttfuktighet, yteherding og sprekk) som skal oppnås for de ulike produktene føre til at ressursinnsatsen samsvarer med produktenes verdi.

Treteknisk tilbyr

  • Gjennomgang av tørkeskjema for kammertørker.
  • Gjennomgang av tørkeforløp i kanaltørker.
  • Tilpasse tørkeskjema og -forløp for ulike produkter og kvaliteter.
  • Rådgivning mht. spesifisering av tørkekvalitet for ulike produkter.
  • Rådgivning mht. å utarbeide rutiner for kontroll og oppfølging av tørkekvalitet.