35151.jpg

Tilstandsvurdering av tørkeanlegg

Tørkeanlegg må fungere optimalt for å kunne gi en best mulig tørkekvalitet på trelasten. Det er mye å vinne både styringsteknisk og økonomisk på å ha et godt vedlikehold av tørkeanleggene, både styringsteknisk og økonomisk.

Dårlige flaps fører til store luftlekkasjer, og unødvendig sløsing av elektrisk energi til viftene. For liten basekapasitet i kammertørker kan føre til at ønsket klima ikke oppnås. Varmebatterier som ikke gir nok effekt fører til problemer med å nå ønsket temperatur. Tettheten og isoleringen til selve tørkebygget er også svært viktig for å ha full kontroll på temperaturen og fuktigheten i tørken.

Treteknisk har den nødvendige kompetansen innen treteknologi, maskinteknikk og energiteknologi til å utføre tilstandsvurderinger og beregninger for å kunne gi kvalifiserte anbefalinger om tiltak for å bedre tilstanden på tørkeanlegget.

Treteknisk tilbyr

  • Lufthastighetsmålinger.
  • Måling av kapasiteten til varmebatterier.
  • Vurdering av basekapasitet.
  • Beregninger av energi- og effektbehov.
  • Trefuktighets- og klimamåling i tørkeprosessen.
  • Termografering av tørkebygg og komponenter.