24564.jpg

Måle og dokumentere trefuktighet

Ved framstilling av trelast og treprodukter, blir det brukt mye ressurser for å tilpasse trefuktigheten til det ønskede nivået i de ulike treproduktene. Dette er avgjørende for at produktene skal fungere tilfredsstillende der de skal monteres/anvendes.

 For å sikre at treproduktene holder den ønskede kvaliteten når det gjelder trefuktighet før de tas i bruk, er det i mange tilfeller hensiktsmessig å utføre målinger ved levering ut fra trelastbedrift og/eller ved mottak hos kunden. Slike målinger vil også være verdifull dokumentasjon ved eventuelle reklamasjonssaker.

Treteknisk tilbyr

  • Utarbeide hensiktsmessige prosedyrer for måling av trefuktighet, både ved trelastprodusent og kunde. 
  • Utvikle hensiktsmessige dokumentasjonssystemer for de ulike aktørene. 
  • Utføre måling av trefuktighet i bedriftene og i laboratoriene. 
  • Bistå som faglig uavhengig tredjepart i tvistesaker.