21654.jpg

Trekonstruksjoner

Treteknisk har erfaring fra mange års arbeid med trekonstruksjoner, blant annet gjennom innovasjon, forskningsprosjekter og byggeprosjekter. Samarbeid med høyskoler, universiteter, leverandører, rådgivere, arkitekter og forskningsmiljøer gjør oss i stand til å tilby deg solid kompetanse innenfor trekonstruksjoner i bygg.

Treteknisk kan bistå med kunnskap fra idéfase til bruksfase.

Treteknisk tilbyr

 

  • Rådgiving ved valg av konstruksjonssystemer; bindingsverk, limtre, massivtre, fagverk.
  • Presentasjon av mulighetene for trebruk – dimensjonering etter Eurokode 5, mulige spenn og lysåpninger.
  • Statiske beregninger og analyser.
  • Forslag til detaljløsninger.
  • Erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter.
  • Delta i arbeidsmøter og prosjekteringsmøter med arkitekt, byggherre, rådgivende ingeniør og beslutningstakere i en tidligfase.
  • Fortløpende oppfølging og kvalitetssikring i byggeperiode.
  • Oppfølging og veiledning av ferdig bygg, FDV fase. Fuktmålinger instrumentering, logging, overvåking av konstruksjoner.
  • Bistand ved søknader om økonomisk støtte til utviklingsprosjekter.
  • Foredrag ved seminarer, arbeidsseminarer og kurs innen fagområdet tre og trekonstruksjoner.