40672 trapp.jpg

Produkt-dokumentasjon

Dokumentasjon av produktegenskaper en forutsetning for å kunne selge et produkt.

Vi bistår deg og din bedrift i å utarbeide ønsket produktdokumentasjon:

  • CE-merking
  • Miljødokumentasjon
  • NOBB (Norsk Byggevaredatabase)
  • FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)
  • HMS