Veien videre.png

Markedsanalyser og kundeundersøkelser

Instituttet kjenner treindustriens produkter og markedene disse omsettes i. Vi har også kompetanse om treindustriens råvarer og produksjon. 

Kunnskap om hvilke krav forbrukere stiller til treindustriens produkter kan brukes til flere formål. Man kan for eksempel designe produkter som forbrukere er mer fornøyd med enn de er med dagens alternativer og utnytte muligheter til å konkurrere med produkter av andre materialer.

Preferansestudier kan brukes til å studere hvilke material- og produkt­egenskaper som verdsettes. Flere undersøkelser viser at forbrukere er opptatt av de visuelle egenskapene til treprodukter.

Det er mulig å undersøke hvilke produkt­egenskaper som gjør at ett produkt skiller seg ut i mengden, for eksempel virkes­egenskaper, miljø og pris. Bedre kunnskap om kundenes preferanser gir derfor mulighet til både å forbedre eksisterende produkter og til å fremskynde innovasjonsprosessen.

I tillegg til rene preferansestudier, finnes det metoder som kan avsløre hvordan forbrukere resonnerer når de velger mellom forskjellige produkter. I en virkelig kjøpssituasjon tar kunden hensyn til flere produktegenskaper enn bare utseendet. For eksempel vet vi at faktorer som pris, kvalitet og miljøegenskaper virker inn på forbrukeres valg og at forskjellige kundegrupper vektlegger forskjellige egenskaper.

Vi tilbyr
  • Markedsføringsstrategier
  • Markedsplaner
  • Produktutvikling
  • Markedsundersøkelser
  • Kvalitative brukerundersøkelser
  • Datainnsamling