8: Skurnøyaktighet ved råskur. Registrering i perioden 1980-82 ved noen typiske sagkombinasjoner

Forfattere: Bjørn Lier og Magnar Müller
Rapport 8, 1983
74 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 8.pdf

Sammendrag

Målingene er foretatt på 21 bedrifter, for 4 av disse bedriftene er det foretatt to målinger, slik at antallet måIeserier er 25.

Grunnlaget for de resultater en har er basert på NTI's fempunktsmåling. Det er målt på ca. 10 enheter innen hver dimensjonsgruppe for den enkelte sagmaskin. En har her valgt blokkdimensjon/skurhøyde på henholdsvis 100 - 150 og 200 mm. Standardavviket er beregnet for hver enkelt dimensjonsgruppe og for å angi nøyaktigheten har en benyttet spredningen i mm ved - 2 ganger standardavviket. Denne variasjonsvidden vil fange opp ca. 95,4 % av målene.