61: Prøving av trevirke ved -170 C. Resultater fra bøye-, trykk- og skjærtest

Forfatter: Kjell Helge Solli
Rapport 61, 2006
21 s.
200,- (Gratis for medlemmer)

Last ned

Rapport 61.pdf

Sammendrag

Norsk Treteknisk Institutt har gjennomført mekaniske tester på trevirke nedfrosset til -170 °C med hensyn til bøyefasthet/E-modul og trykkfasthet/E-modul vinkelrett fiberretningen. Videre er det gjort forsøk med limfuger med hensyn til skjærfasthet og fingerskjøtt virke med hensyn til bøyefasthet/E-modul. Samtlige forsøk med nedfrosset virke ble utført parvis med mest mulig identiske prøvestykker, som hadde en temperatur på +20 °C.

Hensikten med dette prosjektet var å undersøke om det kunne påvises hvorvidt den lave temperaturen medførte egenskaper som avviker sterkt fra hva som er kjent ved ”vanlig” brukstemperatur.

Resultatene kan oppsummeres som følger:

  • Midlere bøyefasthet for kalde prøvestykker tilsvarer 115 % av tilsvarende prøvestykker med normaltemperatur.
  • Midlere E-modul (bøy) for kalde prøvestykker tilsvarer 125 % av tilsvarende prøvestykker med normaltemperatur.
  • Midlere trykkfasthet (vinkelrett fiberretningen) for kalde prøvestykker tilsvarer 170 % av tilsvarende prøvestykker med normaltemperatur.
  • Midlere E-modul (vinkelrett fiberretningen) for kalde prøvestykker tilsvarer 220 % av tilsvarende prøvestykker med normaltemperatur.
  • Limte prøver viste like fasthetsegenskaper ved lav temperatur som ved normal temperatur.

Antall enkeltprøver som ble testet er begrenset, og resultatene må derfor kun ses på som indikasjoner. Resultatene som er angitt i denne rapporten må ikke brukes ved beregninger (karakteristiske verdier). Alle prøvestykker er testet ved korttidsbelastning. Hvilke eventuelle effekter som kan oppstå under lengre tids belastning, evt. varierende belastning og/eller temperatur, kan ikke forutsies på bakgrunn av disse testene.

Summary

Norsk Treteknisk Institutt (NTI) has performed several mechanical tests on frozen timber (-170 °C). The tested properties were f m , MOE m , f c90 and MOE c90 . Some pieces of finger jointed timber were also tested regarding f m and MOE m.

All frozen pieces were tested in pairs with corresponding ”warm” pieces (+20 °C). Both cold and warm pieces were at the outset conditioned at the standard environment of +20 °C and 65 % RH.

The purpose of the test was to investigate whether frozen timber involves material properties that diverge from the known ”warm” properties.

The tests gave the following results:

  • f m,mean,-170 corresponds to approximately 115 % of f m,mean,+20
  • MOE m,mean,-170 corresponds to approximately 125 % of MOE m,mean,+20
  • f c,90,mean,-170 corresponds to approximately 170 % of f c,90,mean,+20
  • MOE c,90,mean,-170 corresponds to approximately 220 % of MOE c,90,mean,+20
  • The results did not indicate any change of properties regarding glued parts.

The results from this project must be regarded as indications. The numbers of specimens in the different samples were small. The results do not tell any thing about long-term effects or effects from higher moisture content.